ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ            วินโคสท์ โครงการ 1

สถานที่ตั้ง              ถนนบางนา-ตราด กม. 52 (ทางหลวงเลขที่ 34)

เนื้อที่โครงการ       62 ไร่ หรือ 109,174ตร.ม.

ประเภทอาคาร      คลังสินค้าและโรงงาน

ขนาดอาคาร          ประมาณ 99,063 ตร.ม. โดยแบ่งเป็น 4 อาคาร คลังสินค้าและโรงงาน  42,754 ตร.ม, 1 อาคารสำนักงานตกแต่งหรูหรา 4,011 ตร.ม.และ ลานเอนกประสงค์ 15,175 ตร.ม

สาธารณูปโภค      น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บำบัดน้ำเสีย รักษาความปลอดภัย

โครงการ                 เปิดดำเนินการแล้ว

ภาพอาคารเขตทั่วไป W8, W10, W11, W12

W8 :พื้นที่ 650sq.m/ตร.ม/ เพดานสูง 7 ม./สูงจากพื้น 0.30 ม./พื้นรับน้ำหนัก 5 ตัน/ตร.ม.

W10 :พื้นที่ 904sq.m/ตร.ม/ เพดานสูง 8 ม./สูงจากพื้น 0.30 ม./พื้นรับน้ำหนัก 5 ตัน/ตร.ม.

W11 :พื้นที่ 680sq.m/ตร.ม/ เพดานสูง 6 ม./สูงจากพื้น 0.30 ม./พื้นรับน้ำหนัก 3-5 ตัน/ตร.ม.

W12 :พื้นที่ 624sq.m/ตร.ม/ เพดานสูง 7 ม./สูงจากพื้น 0.30 ม./พื้นรับน้ำหนัก 3 ตัน/ตร.ม.

พื้นที่สำนักงานให้เช่า

Executive Office , conference , Business Center For lease 4,011 sqm.

ที่พักให้เช่า

25 sq.m fully furnished accommodation with key card access.