You are currently viewing ประกาศรับสมัครพนักงาน วิศวกรโยธา/แม่บ้าน/ช่างไฟฟ้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงาน วิศวกรโยธา/แม่บ้าน/ช่างไฟฟ้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

วิศวกรโยธา  1  อัตรา  วุฒิ ป.ตรีสาขาวิศวกรโยธา    มีใบกว. มีประสบการณ์  อายุ 23 – 40 ปี

ช่างไฟฟ้า  3  อัตรา  วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า  มีประสบการณ์ อายุ 20 – 40 ปี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1  อัตรา  วุฒิปวส.  มีประสบการณ์ อายุ 20 – 40 ปี

พนักงานขับรถผู้บริหาร  1  อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ในการทำงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา