You are currently viewing ประกาศรับสมัครพนักงาน วิศวกรโยธา/แม่บ้าน/ช่างไฟฟ้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงาน วิศวกรโยธา/แม่บ้าน/ช่างไฟฟ้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

วิศวกรโยธา  1  อัตรา  วุฒิ ป.ตรีสาขาวิศวกรโยธา    มีใบกว. มีประสบการณ์  อายุ 23 – 35 ปี

แม่บ้าน (สำนักงาน)   1  อัตรา   ไม่จำกัดวุฒิ    มีประสบการณ์ อายุ 23 – 40 ปี

ช่างไฟฟ้า  3  อัตรา  วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า  มีประสบการณ์ อายุ 20 – 35 ปี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1  อัตรา  วุฒิปวส.  มีประสบการณ์ อายุ 20 – 35 ปี

ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา