สมัครงานกับ WIN

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของความหลากหลายในการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อเป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวภายในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทั้งในเขตปลอดอากร (Free Zone) และนอกเขตปลอดอากร (General Zone)และยังริเริ่มโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

อีเมล

info@wyncoast.com

โทรศัพท์

083-9158899

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร