บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด(มหาชน)

105 หมู่ 3 ถนนบางนาตราด, ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล

ir@wyncoast.com

โทรศัพท์

083-9158899 หรือ 099-2199792

แบบฟอร์มการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด(มหาชน) กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้ ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า